Hemitli Camii’nin büyük bir kısmı yok olmaktadır!

  reklam desktop 1

  Hemitli Camii’nin büyük bir kısmı yok olmaktadır!

  Gümülcine,  09/09/2021.

  İskeçe’nin Bulustra - Avdira Belediyesi azınlık meclis üyeleri Hemitli Camii’ni gündeme getirdi.

  Bulustra-Avdira Belediyesi meclis üyeleri adına Lütfü Çavuşoğlu tarafından basına gönderilen bildiride, yol planlamasında Hemitli Camii’nin büyük bir kısmının yok olduğu dile getirildi ve bu konuda Belediye Başkanı Tsitiridis’in kendilerini kaale almadığı belirtildi.

  Basın açıklamasının tamamı ise şöyle:

  Basın Açıklaması
    Avdira Belediyesi’ne seçilmiş olan Azınlık Belediye Meclis ve Yerel Meclis üyeleri, Avdira Belediye Başkanı sayın Tsitiridis’e Hemetli Camii’nin şehir ve bölge planlamasında yolun caminin büyük bir kısmını yok etmesi konusunu uzun bir süredir  Belediye meclis gündemine taşıma talebinde bulunmaktadır. Bu süre zarfında gösterilen tüm çabalara rağmen Belediye Başkanı sayın Tsitiridis bu haklı talebi kaale almamakta ısrarlıdır.
    Bunun üzerine Azınlık temsilcileri ve muhalefet parti liderleri yapılan son iki belediye meclis toplantısına da katılmayarak tepkilerini göstermişlerdir.
    İktidar partisi haricinde muhalefette yer alan üç liste temsilcileri bu tarihi camii ile ilgili çözüm arayışına girmelerine rağmen Belediye Başkanı sayın Tsitiridis bu konuyu tartışmaya açmamakta ısrarlıdır.
    Kısa bir süre önce yine şehir ve bölge planlamasında özel mülkiyete ait olan ve yol olarak gösterilen arsa sahibinin belediyeye sunduğu itiraz dilekçesi sonucunda belediye yönetimi itirazı haklı bulup vatandaşın mağduriyetini gidermiştir.
  Aynı hassasiyetin bizim için hem tarihi hem manevi bir değeri olan Hemetli Cami’sine de gösterilmesini talep etmekteyiz. Nitekim bu tarz planlamalarda ilk önce kültürel faktörlerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
    Belediye başkanının azınlık için büyük önem taşıyan bu konunun tartışmaya bile açmamasını ve haklı talebimizi görmezden gelmesini muhalefetin çözüm arayışlarına rağmen belediye yönetiminin bu tavrını kınıyoruz.
    Herhangi bir parti kimliği belirtmeden Avdira Belediyesi’nin Azınlık temsilcileri imzalarımızla sayın belediye başkanına tepkimizi göstermekteyiz.
    Bu yanlışın bir an önce düzeltilmesini talep etmekteyiz.

  Basın Açıklaması imzalayan meclis üyeleri


  Genel Meclis Üyeler:


  Lütfü Çavuş Oğlu
  Bülent Velioğlu
  Ceylan Giritli
  İlhan Giritli
  Şaban Ömer
  Mehmet Sami

  Basın Açıklaması imzalamayan meclis üyeleri


  Kadri Demir

  Please publish modules in offcanvas position.