"İbrahim Efendi Camii’nin şadırvanının taşınarak yıkılmasını şiddetle kınıyoruz"

  reklam desktop 1

  Previous Next

  "İbrahim Efendi Camii’nin şadırvanının taşınarak yıkılmasını şiddetle kınıyoruz"

  Gümülcine - 16.06.2021

  Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği (ROİSDER), Yunanistan Kültür ve Spor Bakanlığı ile İstanköy Vakıf Malları Yönetim Kurumu’na 11 Haziran 2021 tarihinde göderdiği mektuplarla bu durumu şiddetle kınadıklarını ve artık  insanlığın ortak malı olan bu eserlerin korunmasını talep etti.

  Konuyla ilgili olarak ROİSDER Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı tarafından yapılan açıklama şöyle:

  Yunan makamları Rodos ve İstanköy’de Türk-Müslüman Vakıflarına ait malların eritilmesine ilişkin politikayı sürdürmektedir.

  Yunanistan  Kültür ve Spor Bakanı Lina Mendoni’nin İstanköy’e gerçekleştirmiş olduğu  bir ziyaretde, hasarlı camilerin bakım ve onarımının devletten beklenilmemesi gerektiğini ifade etmektedir. Devletten destek  alamayan Türk Müslüman  Vakıfları, taşınmaz mallarını   haraç-mezat satmaktadır.Böylece kimlik-mekan arasındaki bağların  ortadan  yok edilmesiyle kültürel soykırım hızlanmıştır.

  Son olarak 6 Mayıs 2021 tarihinde yerel basından 2017 depreminde hasar gördüğü gerekçesiyle İstanköy şehir merkezindeki Defterdar İbrahim Efendi Camii’nin şadırvanının bulunduğu yerden Vakfa ait bir araziye nakledildiğini ve bilahare iş makineleriyle yıkıldığını maalesef öğrenmiş bulunuyoruz.

  Sözkonusu şadırvanın daha önce özel bir operasyonla, Eleftherias Meydanı’ndan alınarak İstanköy’ün ana yolları üzerinden bir park yerine taşınmıştı.

  Defterdar İbrahim Efendi Camii’nin şadırvanının taşınarak yıkılmasının doğru  bir işlem olmadığı açıktır. Taşınması çok zorunlu ise yine yıkılmadan özel bir operasyonla da yapılabilirdi. Burada kasıtlı ve kötü niyetli bir işlem ve tutum vardır.

  Defterdar Camii’nin restorasyon projesi tamamlandığında şadırvanın eski yerine yerleştirileceği bildirilmekle birlikte, 2017’den beri bir türlü başlanamayan restorasyonun  ne zaman  tamamlanacağı belirsizdir.

  Vakıf mallarının korunmasının İstanköy ve Rodos'un Müslüman Türk ahalisinin din ve ibadet özgürlüğü ile bağlantılı bir mesele olduğu aşikardır. Bahsekonu din ve ibadet özgürlüğünün cemaat olarak kullanılabilmesi için söz konusu malların korunması elzemdir. Bu itibarla, Yunan Yönetimleri tarafından atanmakta olan Yönetim Kurullarının sürdürdüğü tasfiye işlemleri, aynı zamanda din ve ibadet özgürlüğünü kısıtlayan ve yok eden bir yaklaşımdır.

  ROİSDER olarak Yunanistan Kültür ve Spor Bakanlığı ile İstanköy Vakıf Malları Yönetim Kurumu’na 11 Haziran 2021 tarihinde göndermiş olduğumuz mektuplarla bu durumu şiddetle kınadığımızı  ve artık  insanlığın ortak malı  olan bu eserlerin korunmasını talep ettiğimizi bildirmiş  bulunmaktayız.

  ROİSDER olarak,Yunanistan Devleti’nden;

  • Rodos ve İstanköy Türklerinin Türk kimliklerini kabul etmesi ve kültürel kimlikleriyle örgütlenmelerini engelleyen yasa ve baskıların kaldırmasını,
  • Türk çocuklarına çift dillilik temelinde en azından ilköğretim düzeyinde anadil eğitimi hakkı vermesini,
  • Türk Müslümanlarının ibadetlerini özgür olarak ifade etmelerini sağlamasını,
  • Osmanlı Türklerinden kalan kültürel eserlerin korunmasına, bakım ve onarımına Yunan hükümetlerinin özen göstermesini,
  • Türk Müslüman Vakıf Malları Yönetim Kurumu üyelerinin, Rodos ve İstanköy Türkleri arasında yapılacak özgür bir seçimle gelmelerinin gerçekleştirilmesini” talep ediyoruz.

  14 Haziran 2021

  Prof.Dr.Mustafa Kaymakçı

  ROİSDER Adına Başkan

  Please publish modules in offcanvas position.