Milletvekilleri İlhan Ahmet ve Burhan Baran Frangudaki'nin etkinliğine katılmayacak!

  Milletvekilleri İlhan Ahmet ve Burhan Baran Frangudaki'nin etkinliğine katılmayacak!

  17.09.2019, Atina

  AÇIKLAMA

  Azınlık okullarındaki Yunanca müfredat derslerini desteklemek üzere hayata geçirilen Müslüman Çocukların Eğitimi Programı’nın (ΠΕΜ) 22. yılı nedeniyle 18.09.2019 tarihinde Gümülcine’de düzenlenecek olan etkinlikte davetli konuşmacılar arasında isimleri yer alan Rodop İli KİNAL Milletvekili İlhan AHMET ve İskeçe İli KİNAL Milletvekili Burhan BARAN’ın kamuoyuna açıklamasıdır:

  Azınlık okullarındaki Yunanca müfredat derslerini desteklemek üzere 1997 yılında hayata geçirilen ve uzun yıllar, akademisyenler Thalia Dragona ile Anna Frangoudaki’nin bilimsel sorumluluğunda yürütülen Müslüman Çocukların Eğitimi Programı (ΠΕΜ), eğitim bilimsel açıdan kamuoyunda sıklıkla tartışmalarla gündeme gelen bir konu olmuştur.

  Hatırlanacağı üzere en son 2018 - 2019 eğitim - öğretim yılı başında yaşanan Yunanca ders kitabı tartışmasında, Azınlık eğitimiyle ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan beyanatlarda yetersizliği üzerinden program aleyhine açık ve net görüş belirtilmiştir.  

  Öyle ki Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği, Batı Trakya Azınlığı Kültür ve Eğitim Şirketi, Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği, Rodop - Meriç İlleri Selanik Özel Pedagoji Akademisi Mezunu Öğretmenler Derneği başta olmak üzere pek çok Azınlık kurum ve kuruluşu tarafından, Azınlık okullarındaki Yunanca müfredat için söz konusu program kapsamında geliştirilen ders kitaplarının yetersiz olduğu ifade edilerek, Azınlık okullarındaki Yunanca müfredatta okutulmak üzere Yunan devlet okullarındaki ders kitapları talep edilmiş, hatta bu doğrultuda Azınlık okullarında yer yer boykot kararı alınmıştır.

  Azınlık eğitim camiası açısından yakın geçmişteki hal böyleyken, aynı camiadan tarafların, söz konusu programın 22. yılı sebebiyle 18.09.2019 tarihinde Gümülcine’de gerçekleştirilecek etkinlikte konuşmacı katılımcı olarak yer alacak olmaları, tarafımızdan hayretle karşılanmıştır.

  Hayata geçirildiği tarihten bu yana eğitim bilimsel açıdan tartışmaların gölgesinde maddi olarak fon desteği almaya devam eden programın bu etkinliğine ‘diyalog’ adı altında Azınlık tarafından yapılacak her katılımın, eleştirilen programın mevcut haliyle devamına dolaylı destek verme şeklinde yorumlanmaya müsait olacağı aşikârdır.

  Azınlık milletvekilleri olarak, konuyla ilgili Azınlık kamuoyunun daha evvel defatle geliştirdiği aleyhte refleksi dikkate alarak bahse konu etkinliğe katılmama kararı almış bulunuyoruz.

  Azınlık eğitimine doğrudan taraf olmayanlar tarafından düzenlenen, bilimselliği ve başarısı ilk günden itibaren tartışmalı bir programı ve sorumlularını dolaylı olarak olumlama anlamına gelecek böylesi bir tertibi ciddiyetten, samimiyetten, bilimsellikten ve en önemlisi Azınlık eğitimine katkıdan uzak addediyoruz.

  Bu vesileyle, Azınlık eğitimiyle ilgili gerçek diyalogdan yana olduğumuzu bir kez daha ifade ederken, bunun da ancak konuyla ilgili birincil tarafların katılımıyla oluşturulacak bir platformda gerçekleşebileceğine inanmaktayız. Kaldı ki, Azınlık eğitimiyle ilgili sorunların çözümü için muhatabın siyasal iktidar, bağlayıcı temel referans noktasının ise Lozan Antlaşması olduğu unutulmamalıdır.

  Kamuoyuna saygılarımızla,

  Av. İlhan AHMET                                                           Dr. Burhan BARAN

  Rodop İli KİNAL Milletvekili                                            İskeçe İli KİNAL Milletvekili

  Please publish modules in offcanvas position.