İNANÇ ÖZERKLİĞİMİZİN GASPI KABUL EDİLEMEZ!

  reklam desktop 1

  İNANÇ ÖZERKLİĞİMİZİN GASPI KABUL EDİLEMEZ!

         Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’nın gerek inanç gerek eğitim özerkliği Lozan Antlaşması ile garanti altına alınmıştır. Azınlığımızın inanç özerkliğinin temsiliyet makamı olan Müftülüğün, yeni çıkarılmak istenen Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile çalışma ve işleyiş yapısı değiştirilmekte, özgür ve özerk durumuna son verilmekte ve bir devlet dairesi haline getirilerek, Din İşleri ve Eğitim Bakanlığı’na bağlanılması istenmektedir. Bu hali ile inanç özerkliğimizin gaspı anlamına gelen bu taslak kararname tarafımızdan asla kabul edilemez ve hiçbir zaman da kabul edilmeyecektir.

       Yıllardır büyük bir sabırla Müftülük sorununun çözümünü bekleyen azınlık insanının taleplerini katiyetle karşılamayan bu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, insanlarımızda büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştır. Azınlık sorunlarının çözümü noktasında Yunan hükümetlerinin sürekli azınlığı yok saymaları, azınlığın fikrini almadan ve diyalog kapılarını devamlı kapalı tutarak, tek taraflı kararlar almaları sorunları daha da büyütmekte ve karmaşık hale getirmektedir.

       Bu kararname ile bir devlet dairesi özelliği kazandırılan Müftülük makamına gelecek Müftünün nasıl seçileceği konusuna bir açıklık getirmeyen taslak kararname dini özerkliği bütünüyle bitirmekte ve hiç arzu etmediğimiz kısıtlamalar getirmektedir.

       Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği Yönetim Kurulu olarak hazırlanan bu taslak kararnamenin ivedilikle geri çekilmesini ve azınlıkla istişare edilerek yeniden ele alınmasını, azınlık insanının taleplerinin dikkate alınarak çözümlenmesini beklemekteyiz. Aksi bir durumdaBatı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu ile birlikte hareket ederek, Müftülük sorunun antlaşmalara uygun ve azınlık insanının arzu ettiği şekilde çözümleninceye kadar gerekli mücadele içinde olacağımızı kamuoyuna saygı ile duyururuz.

  BATI TRAKYA TÜRK ÖĞRETMENLER BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU

  Please publish modules in offcanvas position.